Hệ Chấn song là hệ thống cửa sổ đã tích hợp sẵn lớp chấn song trên khung, mang đến sự tiện ích và thẩm mỹ cao, cùng với khả năng bảo vệ an ninh. Việc tích hợp lớp chấn song từ ban đầu giúp giảm thiểu thời gian và chi phí lắp đặt

0915665693